Het is toegestaan om je autoramen te tinten. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar de raamfolie aan moet voldoen wat betreft de wetgeving. De raamfolie die wordt gebruikt door Tin pro voldoet aan de eisen die worden gesteld door de overheid of het gebied van zon- en warmte werende eigenschappen. Bij elke afgeronde project ontvang je van Tint Pro een certificaat, hier zijn de normen van de tinting genoteerd. Zo kan je in geval van controle direct het certificaat overhandigen en je bewijs leveren.

Het belangrijkste om te weten is dat op 1 mei 2009 in het Regeling Voertuigen (RV) is opgenomen dat de voorruit en de voorste portierruiten van personen- en bedrijfsvoertuigen minstens 55% licht moeten doorlaten.

Controle

Het kan voorkomen dat jouw voertuig door het KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) wordt gecontroleerd. Zij controleren dan of jouw voertuig aan de gestelde normen voldoet. Er wordt dan een controle uitgevoerd met een apparaat dat de lichtdoorlating van de autoramen meet. Als je je niet aan de voorschriften hebt gehouden dan loop je het risico op een boete.

Certificaat

Wij geven je een certificaat mee, dat ons werkt garandeert op die kwaliteit en waar vermeld staat welk product dat je hebt afgenomen. Bij ons ben je verzekert van een kwaliteit product dat aan alle wettelijke eisen voldoet. Tint Pro is een specialist op het gebied van ramentinten.

Meetwijze KLPD voor lichtdoorlatendheid

Aanwijzing meting lichtdoorlatendheid 2009A025
Er is wetgeving opgesteld voor de lichtdoorlatendheid die minimaal aanwezig moet zijn bij voertuigen. Aanwezigheid meting lichtdoorlatendheid, artikelnummer: 2009A025. Samenvatting: Deze aanwijzing heeft tot doel een uniforme handhaving te bewerkstelligen van de in de RV opgenomen eis betreffende de lichtdoorlatendheid van voertuigruiten.

Bij het uitvoeren van een meting moet de KLPD zich houden aan strikte richtlijnen. Zo moet de ruit goed gereinigd worden om een betrouwbaar resultaat te leveren en na elke meting moet het apparaat opnieuw gekalibreerd worden. Ook zijn de plaatsen waar de test moet worden uitgevoerd vooraf vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat er gemeten wordt op plaatsen waar de lichtdoorlatendheidseis niet van toepassing is. Punten 1 en 2 worden in ieder geval gemeten.

De meetpunten voor de voorruit zijn:
De meetpunten voor de voorste zijruiten zijn:
De maximale fout bedraagt 5% transmittantie. Dit betreft geen 5% van de gemeten waarde maar bij elke gemeten waarde moet 5% worden opgeteld. Bij een meting van de lichtdoorlatendheid moet daarom elke gemeten waarde met 5% transmittantie (verder %) naar boven worden gecorrigeerd.

De Regeling voertuigen heeft een opgenomen minimale lichtdoorlatendheidswaarde van 55% voor de voorruit en de voorste zijruiten.

Er kan derhalve een administratieve sanctie worden opgelegd indien de gemeten waarde verhoogd met de voorgeschreven correctie van 5% minder dan 55 % bedraagt. De hoogste gemeten ongecorrigeerde waarde waarbij nog een aankondiging van beschikking op basis van feitcode N 420 d kan worden opgemaakt bedraagt dus 49% (49 % + vaste correctie van 5% = 54%)