Certificaat van onze tintfolie

Bij Tint Pro begrijpen we het belang van het voldoen aan de wetgeving omtrent getinte autoramen in Nederland. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de ramen van uw voertuig voldoen aan de wettelijke normen, zowel wat betreft de toegestane lichtdoorlatendheid als de veiligheidsvoorschriften.

In Nederland zijn er specifieke regels en normen vastgesteld door de Rijksoverheid met betrekking tot de mate van tint van autoramen. Deze normen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de bestuurder voldoende zicht heeft op de weg en andere weggebruikers, en dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Bij Tint Pro nemen we de naleving van deze wetgeving zeer serieus. We zorgen ervoor dat al onze raamfolies voldoen aan de gestelde normen en eisen. Onze professionele installateurs zijn op de hoogte van de laatste wetgeving en zullen ervoor zorgen dat uw autoramen worden getint volgens de geldende voorschriften.

Als bewijs van onze toewijding aan kwaliteit en wettelijke naleving, overhandigen wij aan onze klanten een certificaat met meetresultaten van een officiële lichtdoorlatendheidsmeting. Dit certificaat bevestigt dat het werk dat we hebben uitgevoerd aan uw autoramen voldoet aan de wettelijke normen en dat uw voertuig veilig en in overeenstemming is met de geldende voorschriften. Zelfs indien u staande gehouden wordt voor een controle door KLPD, heeft u te allen tijde bewijs dat de ramen van uw auto binnen de wettelijke marges zijn getint.

Bij Tint Pro streven we ernaar om niet alleen hoogwaardige raamfolies en professionele installatie aan te bieden, maar ook om ervoor te zorgen dat uw getinte autoramen voldoen aan alle wettelijke eisen in Nederland. Met ons certificaat kunt u met vertrouwen genieten van de voordelen van getinte autoramen, wetende dat uw voertuig volledig in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Vertrouw op Tint Pro voor kwaliteit, vakmanschap en wettelijke naleving bij het tinten van uw autoramen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en om een afspraak te maken.

 

Tinten van autoramen en Wetgeving: Wat u moet weten

Bij Tint Pro begrijpen we het belang van het voldoen aan de wetgeving omtrent het tinten van autoramen. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de wetsbepalingen en richtlijnen om ervoor te zorgen dat uw voertuig voldoet aan de geldende normen. Hieronder delen we enkele belangrijke punten die u moet weten.

De wetsbepalingen met betrekking tot het tinten van autoramen worden beschreven in de artikelen 5.2.42, 5.3.42, 5.3a.42, 5.5.42 en 5.6.42, alle lid 3. Deze regelgeving is vastgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en is sinds 1 mei 2009 van kracht.

Bij het uitvoeren van een lichtdoorlatendheidsmeting moet het meetmiddel conform de handleiding worden bediend. Het is belangrijk dat de autoruiten goed gereinigd zijn voordat de meting wordt uitgevoerd. Om te voorkomen dat er wordt gemeten op plaatsen waar de lichtdoorlatendheidseis niet van toepassing is, zoals de bovenzijde van de voorruit, zijn er specifieke meetpunten vastgesteld voor de voorruit en zijruiten. De voorgeschreven metingen moeten worden uitgevoerd op deze aangegeven meetpunten, waarbij ten minste op de punten 1 en 2 wordt gemeten.

Bij de meting geldt een maximale foutmarge van 5% transmittantie. Dit betekent dat bij elke gemeten waarde 5% moet worden opgeteld, niet van de gemeten waarde zelf, maar van de totale waarde. Bij het meten van de lichtdoorlatendheid moet elke gemeten waarde dus worden gecorrigeerd met een 5% transmittatie.

Het niet naleven van de lichtdoorlatendheidseis kan resulteren in een administratieve sanctie. Als de gecorrigeerde gemeten waarde, verhoogd met de voorgeschreven correctie van 5%, minder is dan 55%, kan er een sanctie worden opgelegd. De hoogste ongecorrigeerde gemeten waarde waarbij nog een aankondiging van beschikking op basis van feitcode N 420 d kan worden opgemaakt, bedraagt dus 49% (49% + 5% vaste correctie = 54%).

Bij Tint Pro nemen we de wettelijke voorschriften en normen zeer serieus. Wij zorgen ervoor dat al onze installaties en tintwerk voldoen aan de geldende wetgeving. Daarom overhandigen wij onze klanten een certificaat met meetresultaten van een officiële lichtdoorlatendheidsmeting. Dit certificaat biedt u de geruststelling dat het tintwerk aan uw autoramen voldoet aan de wettelijke eisen en dat uw voertuig in overeenstemming is met de geldende voorschriften.

Kies voor Tint Pro voor professioneel en wettelijk conforme tintwerk

Meetwijze KLPD voor lichtdoorlatendheid

Aanwijzing meting lichtdoorlatendheid 2009A025

Er is wetgeving opgesteld voor de lichtdoorlatendheid die minimaal aanwezig moet zijn bij voertuigen. Aanwezigheid meting lichtdoorlatendheid, artikelnummer: 2009A025. Samenvatting: Deze aanwijzing heeft tot doel een uniforme handhaving te bewerkstelligen van de in de RV opgenomen eis betreffende de lichtdoorlatendheid van voertuigruiten.

Bij het uitvoeren van een meting moet de KLPD zich houden aan strikte richtlijnen. Zo moet de ruit goed gereinigd worden om een betrouwbaar resultaat te leveren en na elke meting moet het apparaat opnieuw gekalibreerd worden. Ook zijn de plaatsen waar de test moet worden uitgevoerd vooraf vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat er gemeten wordt op plaatsen waar de lichtdoorlatendheidseis niet van toepassing is. Punten 1 en 2 worden in ieder geval gemeten.